University of Canterbury & UC International College

University of Canterbury & UC International College

Các chương trình học tại ĐH Cantebury được nhiều du học sinh Việt Nam quan tâm (cả bậc Cử nhân và bậc Cao học):

Các chương trình học tại UC International College (UCIC):

Vì sao nên du học ở Christchurch New Zealand?

Hãy gặp đại diện của ĐH Canterbury và UC International College tại IDP Vietnam Virtual Fair, 9:30g sáng – 17:30h chiều  ngày 4-6 Tháng 4 năm 2020.

Tam Le

Marketing & Communications Manager

UCIC at the University of Canterbury

Christchurch 8140, New Zealand

www.ucic.ac.nz

tam.le@ucic.ac.nz

James Waghorn

Marketing & Recruitment

University of Canterbury

Christchurch 8140, New Zealand

www.canterbury.ac.nz

james.waghorn@canterbury.ac.nz

Read more

Visit https://www.ucic.ac.nz/