Sydney Institute of Business & Tech, Western Sydney Uni Sydney Campus

Western Sydney University - Sydney City Campus

Tìm hiểu về chương trình Cử Nhân, Dự Bị Thạc Sĩ và Thạc Sĩ của Đại Học Tây Sydney - trực thuộc campus ở trung tâm Sydney. Cơ hội nhận được học bổng lên đến $22,500 đô Úc đang chờ bạn!

Cơ hội học tập và làm việc tại 1 trong những thành phố nổi tiếng và phồn thịnh nhất của Úc. Trường Đại Học Tây Sydney có hơn 4,600 các chương trình thực tập, cơ hội việc làm mà học sinh - sinh viên có thể được trải nghiệm trong và sau khi hoàn thành chương trình học. 

Read more

Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)

Cơ hội chuyển tiếp từ chương trình Dự Bị Đại Học và Cao Đẳng vào Western Sydney University - Sydney City Campus thông qua chương trình của Sydney Institute of Business and Technology - số lượng học sinh trong lớp nhỏ, nhận được nhiều hỗ trợ từ trường và giảng viên trong quá trình học tập, tiếp xúc với hơn 30 nền văn hóa khác nhau, trải nghiệm ngay tại trung tâm Sydney!


Visit https://www.sibt.nsw.edu.au/, https://www.westernsydney.edu.au/city