Shoreline Community College

Bạn Luôn Được Chào Đón Ở Đây

Sau khi theo học tại Shoreline, tôi đã được nhận vào American University, University of Maryland, University of Massachusetts tại Amherst, University of California San Diego, University of California Santa Barbara, Seattle University, và UCLA. Tôi rất vui khi vào Mùa thu tới, tôi sẽ theo học tại UCLA chuyên ngành Khoa học Chính trị!

Heewon Song South KoreaMột điểm ở Shoreline mà tôi thật sự yêu thích đó là Văn phòng Giáo dục Quốc tế và tất cả những nhân viên tốt bụng làm việc nơi đây! Các cố vấn sinh viên quốc tế đã làm việc với tôi từ ngày đầu tiên lập kế hoạch học tập, chọn các lớp học phù hợp để đảm bảo rằng tôi đạt đủ điều kiện chuyển tiếp để được nhận vào trường Đại học Bang San Jose. Chương trình thực tập OPT cho phép tôi làm việc ở vị trí Kỹ sư Phần mềm tại Adobe Systems. Tôi tin rằng tôi sẽ không có cơ hội này nếu không có sự giúp đỡ của Shoreline.

Riadiani Marcelita Indonesia

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN

Chuyển tiếp Đại học 2+2 Hoàn thành Trung học Phổ thông Hoàn thành 2 năm đầu của chương trình cấp bằng cử nhân tại Shorelin với hơn 90 chuyên ngành. Sau đó, với sự hướng dẫn của các cố vấn học tập dày dặn kinh nghiệm, chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu trên khắp nước Mỹ để hoàn thành 2 năm cuối và nhận bằng cử nhân.

Chương trình cao đẳng sớm này cho phép bạn học các môn ở bậc cao đẳng sớm hơn và từ đó hoàn thành tấm bằng hệ 4 năm sớm hơn! Theo học các lớp để hoàn thành bằng trung học Mỹ và cùng lúc đó chuẩn bị để chuyển tiếp lên một trường đại học. Chương trình này dành cho những sinh viên đã hoàn thành bậc học tương đương với lớp 9 ở Mỹ và ít nhất 16 tuổi

Học Tiếng Anh

Shoreline cung cấp các lớp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao. Các lớp ở trình độ nâng cao, Tiếng Anh Học thuật (EAP), giúp bạn theo học các lớp cao đẳng, tập trung vào kỹ năng đọc và viết về các chủ đề học thuật


Visit https://www.shoreline.edu/