Navitas - Pathway programmes to Universities in Australia, Singapore and New Zealand

NAVITAS GROUP

Con đường chuyển tiếp thành công tới Đại Học ở Úc dành cho bạn! Tìm hiểu về các chương trình học chuyển tiếp đa dạng và học bổng hấp dẫn dành riêng cho học sinh Việt Nam ở các trường: Đại Học James Cook, Đại Học Nam Úc, Đại Học Adelaide, Đại Học Newcastle, Đại Học Canberra, Đại Học Curtin, Đại Học Western Sydney, Đại Học Deakin, Đại Học La Trobe, Đại Học Curtin Singapore, Đại Học Canterbury, Đại Học Edith Cowan.


Visit https://www.navitas.com/