Event has ended

Please visit IDP Vietnam website.

Hãy tham gia Virtual Fair của IDP ngay hôm nay

Bạn sẽ được:

  • CHAT TRỰC TIẾP với đại diện các trường đại học hàng đầu của Úc, Canada, Anh, Mỹ, New Zealand, Ireland
  • Trò chuyện thuận tiện thông qua máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh của bạn. Không cần đi lại!
  • Nhận thông tin toàn diện về các chương trình phổ biến, đợt tuyển sinh, miễn lệ phí nộp đơn và tiêu chí đủ điều kiện.
  • Biết về học bổng, thực tập, lựa chọn nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.
  • Theo dõi tất cả câu trả lời cho các câu hỏi của và có thêm kiến thức về du học Úc, Canada, Mỹ, Anh, New Zealand.
  • Tham gia hoàn toàn miễn phí