Lên lịch chat


  • Please note that your video conversation with the university will be recorded for quality assurance purposes.
  • Để nhận được email thông báo về lịch chat, hãy ấn "Subscribe" ngay
  • Tất cả lịch chat bên dưới đều được sắp xếp theo giờ Việt Nam.


IDP Virtual Fair 2020 will be live from 4th April till 6th April 2020

Không tìm thấy trường bạn cần?

Chat ngay với IDP